Realitat Augmentada al teu web (versió ràpida)

En una entrada anterior he explicat com posar realitat augmentada al teu web a través d’un procediment laboriós, però que ens permetia controlar determinades variables i personalitzar noms.

La intenció d’aquesta nova entrada és la de simplificar tot el procediment i obtenir, de forma ràpida, una aplicació de realitat augmentada que podem posar al nostre lloc web.

Es necessita:

  • un conjunt d’arxius que he modificat a partir de la proposta de Saqoosha FLARToolKit i que he preparat en aquest arxiu comprimit,
  • un marcador (arxiu .pat) al que heu de posar el nom marcador.pat (en aquest espai es mostren dues maneres de crear-los: online i amb BuildAR),
  • un arxiu .dae i, si escau, la carpeta amb les textures; aquest arxiu es pot generar amb el Trimble Sketchup, tal i com s’explica en aquesta entrada. L’arxiu .dae l’heu de batejar amb el nom model.dae (no cal que canvieu el nom a la carpeta.

I ja ho tenim tot! Ara hem de seguir el següent procediment:

  1. descarreguem i descomprimim l’arxiu RA.rar,
  2. posem l’arxiu marcador.pat a la carpeta marcador,
  3. posem l’arxiu model.dae i, si escau, la capeta de textures, a la carpeta model.

I això és tot! Podem comprovar que funciona fent doble clic sobre l’arxiu index.html. I, si volem, pengem tota la carpeta al nostre lloc web.

Bona feina!