RPG Playground

L’acrònim RPG és popularment conegut perquè fa referència a Role Playing Game, joc de rol.

Un joc de rol és un joc de simulació en el qual els jugadors interpreten uns personatges i en dirigeixen les seves accions en el marc d’una situació fictícia. Solen tenir amb un conjunt de regles que estipulen quines accions i mecanismes poden utilitzar els jugadors per a avançar en el joc. Recursos habituals en els jocs de rol són fitxes on es descriu als jugadors i sistemes d’atzar per a la resolució d’accions com ara les tirades de daus. Existeix una gran diversitat de jocs de rol amb múltiples ambientacions, com ara medieval, fantàstic o de misteri.

En un joc de rol cal interactuar amb persones (establir diàlegs, respondre preguntes…) i amb objecte (agafar-los, lliurar-los, transformar-los…) per aconseguir progressar en el joc i aconseguir els objectius establerts.

Durant les darreres dècades els RPG digitals han assolit molt protagonisme. World of Warcraft i League of Legends són, probablement, els dos títols que més han destacat. En aquests jocs, l’usuari controla un personatge que ha d’anar interactuant amb elements de l’entorn i amb altres personatges per intentar assolir uns objectius ben definits.

En l’entorn docent és possible utilitzar el joc de rol amb finalitats d’aprenentatge. És un bon exemple d’ABJ (aprenentatge basat en jocs).

Però, si donem una volta més als RPGs, veurem que, a banda de consumidors de jocs de rol digital, ens podem convertir (nosaltres i el nostre alumnat) en creadors. I és en aquest punt on prenen protagonisme les eines de creació de jocs de rol digital.

Al mercat en podem trobar alguns de molt interessants. La majoria d’ells, de pagament. Però, entre tots, destaca RPG Playground, una eina gratuïta, totalment en línia, molt senzilla i que no necessita coneixements de programació per a poder crear les nostres pròpies produccions.

Amb RPG Playground es poden crear jocs de rol digital arrossegant i deixant anar elements al món virtual. I triant les accions que es vol que facin els personatges d’una forma increïblement senzilla.

Però, com podem utilitzar una eina d’aquest tipus en entorns docents?

Doncs la resposta és senzilla: es pot repartir els continguts de la vostra matèria en un món fantàstic on els vostres estudiants hagin de descobrir-los i relacionar-los tot interactuant amb personatges i objectes repartits en un joc virtual; o que la narració d’algun aspecte de la vostra assignatura es desenvolupi a mesura que avança el joc; i que s’hagi de lluitar contra aquells enemics que volen interferir en els aprenentatges. En definitiva: aprendre jugant!

O, encara més. Què tal si els mateixos estudiants fossin els que es convertissin en creadors de jocs RPG per explicar parts de la matèria, per fer presentacions de continguts, per treballar conceptes bàsics, per connectar coneixements…? Segur que aquest procés de creació afavoreix la motivació i els aprenentatges.

Explora l’espai següent per trobar més informació i algun exemple.

Altres enllaços d’interès

  • The final test: un exemple per repassar conceptes d’anglès fet amb RPG Maker.
  • Pàgina principal de l’aplicació RPG Maker.

Conceptes sobre el pensament computacional: un joc preparat per mostrar algunes de les potencialitats de l’RPG Playground.

Aquest joc proposa repassar alguns dels conceptes principals del pensament computacional. Per això, planteja 3 reptes que cal resoldre. Cada repte està proposat d’una forma diferent:

  • un laberint on cal trobar diversos “objectes” i ordenar-los,
  • un passadís de preguntes i respostes clàssic,
  • trobar una combinació correcta.

La idea és explorar de quina manera es poden crear propostes a RPG Playground que puguin ser utilitzades en entorns docents.

El meu proper repte és el d’integrar el desenvolupament de la història que expliqui un joc amb el progrés en els aprenentatges realitzats sobre una matèria en concret. Però això serà en un altre joc…

En l’apartat següent es pot descobrir com estan fets els diferents nivells del joc. Abans de xafardejar, però, et recomano que provis de superar els reptes que planteja el joc.

La pantalla inicial

La pantalla inicial mostra una informació sobre el funcionament del joc (com moure’s, com avançar en els diàlegs…). Aquest text s’executa sol i el desencadena el fet que, a l’inici, el personatge principal està sobre un objecte invisible. Aquest objecte té la programació del diàleg a When touched…

La llum que apareix al final és un objecte del tipus porta. Al principi no es veu perquè hi ha la instrucció door0151 becomes inactive. Al final del diàleg cal fer-la visible amb la instrucció door0151 becomes active.

La programació sencera de l’objecte invisible és:

La sala de les portes

És una escena interior. A la paret frontal hi ha tres portes. Cada porta proposa un repte diferent.

A l’inici hi ha un objecte invisible just on apareix el hero. D’aquesta manera, quan comença l’escena, s’executa el següent codi:

El repte del laberint

El repte del passadís de preguntes

El repte de la sala de les flames

La pantalla final