Coses…

Portafolis

He preparat una prezintació sobre els Portafolis: concepte general i explicació del portafolis digital. Dins l'oferta que podem trobar al mercat, faig una ràpida menció a Mahara, el portafolis...

0

Acció i reacció

Tota acció provoca una reacció. No recordo els anys que fa que vaig sentir aquesta llei de la física per primera vegada... I avui ho he pogut comprovar en primera...

0

Crear markers de RA amb BuildAR

BuildAR, de HITLabNZ, és una aplicació que ens permet experimentar amb la realitat augmentada. Ens permet crear escenes en pocs segons, sense necessitat de saber programació. Proporciona una vista de vídeo...

1